Tässä artikkelissa esittelemme lyhyesti asiakasportaalin rakenteen ja sisällön, sekä annamme vinkkejä siihen, kuinka portaalia kannattaa käyttää.


Profizin asiakasportaali koostuu Profizin itse tuottamasta SAP Business One -ohjemateriaalista ja SAP:in omista ohjeartikkeleista. SAP:illa on monia kanavia, joissa on SAP Business One -ohjelmiston ohjeita, harjoituksia ja itseopiskelumateriaaleja. Materiaalin runsauden vuoksi oikeita ohjeita voikin olla hankala löytää itsenäisesti. Profizin asiakasportaaliin on valittu mielestämme asiakkaan kannalta hyödyllisimmät SAP:n materiaalit, joihin olemme liittäneet selkeyden lisäämiseksi käyttöohjeet ja lyhyet alustukset. 


Portaalissa on tällä hetkellä artikkeleita suomeksi ja englanniksi, koska kaikkea SAP:n materiaalia ei ole saatavilla suomeksi. Haluamme panostaa ensisijaisesti siihen, että kaikkein kysytyimmistä asioista on saatavilla suomenkielistä ohjeistusta. Ohjeiden kuvat saattavat myös olla otettu joko suomenkielisestä tai englanninkielisestä ohjelman versiosta, mutta tämän ei pitäisi kohtuuttomasti haitata ohjeiden ymmärtämistä. Kuvien tukena on ohjetekstit ja SAP Business Onen rakenne on sama kielestä riippumatta.


Portaalin rakenne

Portaalissa on tällä hetkellä kaksi ylätasoa - General ja SAP Business One 9.3. General-kansiossa on yleistä Profizin ja SAP:in materiaalia, kun taas SAP Business One 9.3 -kansiossa on kyseiseen versioon liittyvää aineistoa. Päivitämme portaaliin myöhemmin materiaalia myös muista SAP Business Onen versioista.


General


SAP B1 help resources - Tukea SAP Business Onen käyttöön

Tämän otsikon alle on koottu Profizin etätyöpöytäohje sekä linkit ja käyttöohjeet SAP:n tärkeimpiin ja hyödyllisimpiin ohjemateriaaleihin; SAP Help Portaaliin ja SAP Business One Application Help -ohjeeseen.


SAP Help Portal on kaikille avoin ja ilmainen tukiportaali, jossa on ohjeita kaikista SAP Business Onen versioista. Ohjeita on saatavilla eri kielillä, myös suomeksi. Ohjeet on ryhmitelty teemoittain. 


SAP Business One Application Help on kattava, myös suomeksi saatavilla oleva ohjekirja, joka on rakennettu vastaamaan SAP Business One -ohjelmiston moduuleihin perustuvaa rakennetta. Jos tarvitset ohjeistusta jonkin tietyn ohjelman osa-alueen kanssa, Application Helpistä on helppo löytää juuri siihen liittyvää ohjeistusta. Application Helpissä on myös loistava hakutoiminto, 


FAQ - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Frequently asked questions eli usein kysytyt kysymykset -kansiossa on Profizin tekemiä ohjeita, joita asiakkaat ovat usein pyytäneet. Ohjeet ovat pääasiallisesti suomenkielisiä ja koskevat SAP Business Onen perustason toiminnallisuuksia. 


Training & education - Itseopiskelu

Tähän kansioon on koottu SAP:n itseopiskelumateriaaleja.


SAP Learning Hub on kaikille avoin ja ilmainen SAP:n itseopiskelualusta, jonka kurssit ovat erityisen hyödyllisiä omien tietojen päivittämiseen itsenäisellä aikataululla ja esimerkiksi uusille työntekijöille, jotka tarvitsevat perehdytyksen ohjelmasta.  Learning Hubissa SAP Business Onen käyttöä voi harjoitella myös demoilla ja simulaatioilla.


SAP Community on SAP:n käyttäjien epävirallinen ohjealusta, jossa voi kysyä apua toisilta käyttäjiltä, selata muiden kysymiä kysymyksiä ja vastata toisten kysymyksiin. 


Administration & upgrading - Ohjelmiston hallinta ja päivittäminen

Tähän kansioon on koottu ohjeistusta ohjelmiston hallintaan ja päivittämiseen liittyvissä asioissa. 


Special topics - Erityisaiheet 

Kansiossa on erityisaiheisiin liittyvää ohjeistusta. Erityisaiheita ovat esimerkiksi analytiikka ja raportointi, digitalisaatio ja GDPR. 


SAP Business One 9.3


Introduction - Perehdytys

Täältä löydät tietoa siitä, mitä uutta SAP Business One 9.3 -versio tarjoaa käyttäjälle, kuinka versio asennetaan ja kuinka sitä käytetään. 


Learning journey - Oppimismatka

Aihealue kerrallaan etenevä SAP:n itseopiskelumateriaali, jossa käydään läpi kaikki SAP Business Onen tärkeimmät ominaisuudet. Materiaaliin kuuluu esimerkiksi case study -tyylisiä harjoitteita ratkaisuineen. 


How-to guides - Käyttöohjeet 

Ohjeartikkeleita liittyen liiketoiminnan logiikkaan, hallintoon ja installaatioon sekä työkaluihin ja lisäosiin.


Portaalin käyttö 


Hakukoneen käyttö 

Portaalissa on hakukone, jonka toiminta perustuu avainsanoihin. Hakukenttään kannattaa kirjoittaa avainsana perusmuodossaan ja testata hakea ohjeita suomeksi ja englanniksi portaaliin kaksikielisyyden vuoksi. 


Esimerkiksi "laskun sulkeminen" -hakusanoilla hakukone tarjoaa useampaa ohjeartikkelia, joissa molemmat tai toinen sanoista esiintyy. Hakusanalla "MRP" portaalista löytyy linkkejä aiheeseen liittyvään englanninkieliseen SAP:in Learning journey -itseopiskelumateriaaliin. Katso myös

Artikkeleiden loppuun on kerätty Katso myös -otsikon alle linkkejä käsiteltävään aiheeseen läheisesti liittyviin artikkeleihin, jotka voivat olla lukijalle hyödyllisiä.


Related Articles

Portaalissa on oikealla sivupalkissa suositeltuja artikkeleita, jotka perustuvat portaalin analytiikkaan.Artikkeleiden arvostelu

Jokaisen artikkelin lopussa on artikkelin hyödyllisyyttä mittaava kysely, jossa artikkelia voi peukuttaa jompaan kumpaan suuntaan. Palaute ja kehitysehdotukset

Päivitämme ja laajennamme asiakasportaaliin materiaalia säännöllisesti. Kuulemme mielellämme palautetta siitä, kuinka portaalin sisältöä ja toiminnallisuutta voisi kehittää ja parantaa. Tavoitteenamme on ennen kaikkea helppokäyttöisyys, selkeys ja nopean tiedonhaun mahdollistaminen. Palautetta voi antaa alla olevan palautelomakkeen kautta tai sen voi lähettää sähköpostilla suoraan osoitteeseen servicedesk@profiz.com.Katso myös