Hinnoitteluperuste/Basis of pricing


Profizin hinnasto

Profiz price list


Laskutettavan määrän peruste/Basis of invoiced amount


Nimetyt käyttäjät SAP B1 -käyttäjät public cloud -palvelussa (SAP B1 -ohjelmiston käyttäjät ja SAP B1:n epäsuorat käyttäjät kolmannen osapuolen sovelluksen kautta). 

SAP B1:a epäsuorasti käyttävien liittymä- ja integraatiotahojen määrä.


Named SAP B1 users in the public cloud service (SAP B1 software users and as SAP B1 indirect users via third party applications).
Number of integration parties that leverage SAP B1 indirectly.


Tilauksen alkaminen/Order start date


Tilauspäivän mukaisen kalenterikuukauden ensimmäinen päivä.

The first day of the calendar month according the order date.


Tilausjakso/Order period


Ensimmäinen tilausjakso on kolme vuotta, jonka jälkeen tilaus uusiutuu asiakkaan ensimmäisen tilauksen vuosipäivänä vuodeksi kerrallaan.


The first order period is three years after which the order is renewed on the original order date for one year at a time.


Laskutus/Invoicing


Laskutusjakso on kalenterivuosineljännes. Käyttöoikeudet laskutetaan kalenterivuosineljänneksittäin kunkin laskutusjakson ensimmäisenä päivänä. Kesken kalenterivuosineljänneksen tilatut käyttöoikeudet veloitetaan tilauspäivästä kuluvan kalenterivuosineljänneksen loppuun.


The invoicing period is a calendar quarter. The rights of use are invoiced quarterly on the first day of each invoicing period. New rights of use added mid-calendar quarter are charged from the order date to the end of the ongoing calendar quarter.


Irtisanominen/Termination


120 päivää ennen kuluvan tilausjakson päättymistä joko kaikkien tai yksittäisten käyttöoikeuksien osalta. Jos asiakas irtisanoo tilauksen, ei asiakas voi enää käyttää palvelua.


120 days before the end of the ongoing order period for either the whole order or for individual rights of use. If the customer terminates the order, the customer cannot use the service anymore.