Tilausehdot: Third party applications related to SAP B1


Procurement on Profizin oma, SAP Business Oneen liittyvä erillinen sovellus laskujen kierrätystä varten. Procurement Cloud User Option for B1 User, Public Cloud and Supported by Partner on käyttäjäkohtainen Procurement sovelluksen käyttöoikeus asiakkaan SAP B1 -käyttäjille. Eli se oikeuttaa Procurement sovelluksen käyttöön SAP B1 käyttäjän, jolla on voimassa oleva SAP Business One Cloud User, Public Cloud and Supported by Partner tai SAP B1 Public Cloud and Partner Support sekä SAP B1 Maintenance  -tilaus.


  • Procurement sovelluksen käyttöoikeuden/lisenssin
  • Procurement sovelluksen käytön pilvestä
  • Procurement sovelluksen versiopäivitykset automaattisesti uusien versioiden julkaisujen yhteydessä
  • Profizin käyttäjätuen sovellukselle


Selvyyden vuoksi todettakoon, että Procurement sovelluksen kautta tapahtuva SAP B1:n epäsuora käyttö on SAP B1 -käyttäjillä lisenssoitu jo SAP B1 -käyttöoikeuden kautta (SAP B1 Cloud License ja SAP B1 Public Cloud).


Käyttäjätuki


Käyttäjätuki sisältää:


  • 24/7 itsepalvelutuen Profizin asiakasportaalin kautta
  • Profizin henkilökohtaisen tukipalvelun (sähköposti/tiketöintijärjestelmä) käyttäjille Profizin palveluaikoina


24/7 käytettävissä olevasta Profizin asiakasportaalista käyttäjät löytävät Procurementtiin liittyvän dokumentaation kattaen mm. koulutusmateriaalit, FAQ artikkelit ja tietoa ohjelmiston eri versioista.


Henkilökohtaisella tukipalvelulla tarkoitetaan Procurement-käyttäjien käytön opastamista, tukea sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisua (best effort) etänä Profizin tiketöintijärjestelmän kautta. Sovellukseen liittyvää käyttäjätukea tarjotaan arkipäivinä klo 8-16 poislukien mahdolliset erikseen ilmoitetut loma-ajat ja huoltokatkot, jolloin Profizin tukipalvelu on suljettu. Tukipyynnöt ja ilmoitukset ongelmatilanteista tulee ilmoittaa Profizin tiketöintijärjestelmän kautta ja viestiin on liitettävä ongelman kuvauksen kannalta olennaiset tiedot kuten ruutukaappaukset, tapahtumalokit, kuvat, videot tai muut Profizin erikseen pyytämät tarkemmat tiedot. 


Käyttäjätuen rajaukset


Käyttäjätuki ei kata konsultoinniksi laskettavaa palvelua kuten esimerkiksi asiakkaan neuvomista kirjanpitoon liittyvissä seikoissa kuten miten jokin tietynlainen asiakaskohtainen ostoihin liittyvä kirjaus kannattaa tehdä tai mitä tai miten sovelluksen jotakin toiminnallisuutta kannattaisi soveltaa asiakkaan toiminnassa tai prosesseissa. Konsultoinniksi katsotaan myös sellaiset tapaukset, joissa asiakkaalle on annettu ohje esimerkiksi jonkin asian tekemiseksi omassa sovelluksessaan, mutta asiakas haluaa syystä tai toisesta Profizin tekevän muutoksen sovellukseensa.


Käyttäjätuki ei kata käyttäjän kouluttamista tai opettamista sovelluksen käyttöön. Profiz tarjoaa laajat ohjeet sovelluksen käyttöön ja edellyttää, että käyttäjät ovat tutustuneet tarjottuun ohjeistukseen ennen Profizin tuen puoleen kääntymistä. Profiz edellyttää asiakkaan huolehtivan käyttäjiensä peruskoulutuksesta itse tai tilaamalla erikseen koulutusta Profizin kautta.


Procurement käyttäjätuki ei kata käyttäjätukea SAP Business One -järjestelmälle.


Käyttäjätuki ei kata asiakkaan omaan paikalliseen tai kolmannen osapuolen tarjoamaan palvelinympäristöön, verkkoympäristööön tai työasemiin liittyvien ongelmien selvitystä tai tukea eikä näihin liittyviä ohjelmisto- tai muita asennustöitä tai asennustöiden tukemista. Profiz katsoo näiden kuuluvan asiakkaan oman IT:n tai ulkoistetun IT-kumppanin vastuulle.


Tukipyyntöjen käsittelyn SLA


Tukipyynnöt ja ilmoitukset ongelmatilanteista tulee ilmoittaa Profizin tiketöintijärjestelmän kautta ja viestiin on liitettävä ongelman kuvauksen kannalta olennaiset tiedot kuten ruutukaappaukset, tapahtumalokit, kuvat, videot tai muut Profizin erikseen pyytämät tarkemmat tiedot.


Tukipyyntöjen käsittelyn priorisointi noudattaa seuraavaa alla olevaa luokitusta. Profiz pidättää itsellään oikeuden määritellä luokitus asiakkaan raportoimalle tukipyynnölle sekä tarvittaessa muuttaa tätä luokitusta alla oleviin kriteereihin perustuen.


Erittäin korkea

Ongelmatilanne estää sovelluksen käyttämisen kokonaan.


Korkea

Ongelmatilanne aiheuttaa merkittävää haittaa sovelluksen käyttämisessä, mutta ei kuitenkaan estä koko järjestelmän käyttöä tai ongelma voidaan kiertää.


Kohtalainen

Ongelmatilanne, joka vaikuttaa sovelluksen tietyn toiminnallisuuden tai ominaisuuden käyttämiseen, mutta ei estä koko toiminnallisuuden tai ominaisuuden käyttämistä.


Matala

Ongelmatilanne ei estä sovelluksen tietyn toiminnallisuuden tai ominaisuuden käyttämistä, mutta voi haitata käytettävyyttä.


Profiz noudattaa alla kuvattuja aikarajoja virhetilanteiden käsittelyssä. Aikamääreet lasketaan Profizin palveluaikojen puitteissa. Profizin päivystys palvelee arkipäivinä klo 8-16 poislukien mahdolliset erikseen ilmoitetut loma-ajat ja huoltokatkot, jolloin Profizin tukipalvelu on suljettu. Ennalta ilmoitettujen palvelukatkojen aikana Profiz järjestää tarvittavan puhelinpäivystyksen hätätilanteita varten.

 

Luokittelu

Vakavuus

Reagointi (Ensimmäinen vastaus)

Tavoite ratkaisuajalle (best effort

Erittäin korkea

Hätätilanne

1 tunti

1 päivä

Korkea

Kriittinen

4 tuntia

5 päivää

Kohtalainen

Ei kriittinen

1 päivä

10 päivää

Matala

Vähäinen

2 päivää

30 päivää