Hinnoitteluperuste/Basis of pricing


Profizin hinnasto

Profiz price list


Laskutettavan määrän peruste/Basis of invoiced amount


Kauppa- tai varastokumppanisanomien määrä.
EDI-sanomaliikenteen määrä megatavuina OWS:n ilmoittaman megatavumäärän mukaan.

Varastokumppaniliikenteen osalta sanomien kappalemäärä.

Välitettyjen laskujen määrä Maventan ilmoittamien laskumäärien mukaan.


Total number of document types of all EDI or external warehouse partner.

EDI-message volume in megabytes based on the megabytes reported OWS.

Number of messages as pieces for the external warehouse integrations.

The number of invoices transmitted according to the invoice quantities reported by Maventa.


Tilauksen alkaminen/Order start date


Palvelun testiin käyttöönottopäivän mukaisen kalenterikuukauden ensimmäinen päivä.

The first day of the calendar month according the date when the service was implemented for testing.


Tilausjakso/Order period


Kauppa- tai varastokumppanisanomien osalta ensimmäinen tilausjakso on vähintään kolme täyttä kalenterivuotta, jonka jälkeen tilaus uusiutuu kalenterivuodeksi kerrallaan.


For the document types per messaging partners the initial subscription period is at minimum three full calendar years, after which the subscription renews annually, one calendar year at a time.


Sanomaliikenteen ja välitettyjen laskujen osalta ensimmäinen tilausjakso on tilausta seuraavan kalenterivuoden loppuun, jonka jälkeen tilaus uusiutuu kalenterivuodeksi kerrallaan.


For the messaging volume and invoices transmitted the first order period is to the end of the calendar year following the order, after which the order is renewed for a calendar year at a time. 


Laskutus/Invoicing


Kauppa- tai varastokumppanisanomien osalta laskutusjakso on kalenterivuosineljännes. Palvelut laskutetaan kalenterivuosineljänneksittäin kunkin laskutusjakson ensimmäisenä päivänä. Kesken kalenterivuosineljänneksen tilatut palvelut veloitetaan tilauspäivästä kuluvan kalenterivuosineljänneksen loppuun.


Sanomaliikenteen ja välitettyjen laskujen osalta laskutusjakso on kuukausi. Palvelut laskutetaan kunkin laskutusjakson viimeisenä päivänä.


For the document types per messaging partners, the invoicing period is a calendar quarter. The services are invoiced quarterly on the first day of each invoicing period. New services added mid-calendar quarter are charged from the order date to the end of the ongoing calendar quarter.


For the messaging volume and invoices transmitted the invoicing period is a calendar month. The service is invoiced on the last day of each invoicing period.


Irtisanominen/Termination


120 päivää ennen kuluvan tilausjakson päättymistä joko kaikkien tai yksittäisten palveluiden osalta. Jos asiakas irtisanoo tilauksen, ei asiakas voi enää käyttää palvelua.


120 days before the end of the ongoing order period for either the whole order or for individual services. If the customer terminates the order, the customer cannot use the service anymore.