Hinnoitteluperuste/Basis of pricing


Profizin hinnasto

Profiz price list


Laskutettavan määrän peruste/Basis of invoiced amount


Kauppa- tai varastokumppanisanomien määrä.
EDI-sanomaliikenteen määrä megatavuina OWS:n ilmoittaman megatavumäärän mukaan.

Varastokumppaniliikenteen osalta sanomien kappalemäärä.


Total number of document types of all EDI or external warehouse partner.

EDI-message volume in megabytes based on the megabytes reported OWS.

Number of messages as pieces for the external warehouse integrations.


Tilauksen alkaminen/Order start date


Palvelun tuotantoon käyttöönottopäivän mukaisen kalenterikuukauden ensimmäinen päivä.

The first day of the calendar month according the date when the service was implemented for production.


Tilausjakso/Order period


Ensimmäinen tilausjakso on kolme vuotta, jonka jälkeen tilaus uusiutuu asiakkaan ensimmäisen tilauksen vuosipäivänä vuodeksi kerrallaan.


The first order period is three years after which the order is renewed on the original order date for one year at a time.


Laskutus/Invoicing


Kumppanisanomien osalta laskutusjakso on kalenterivuosineljännes. Palvelut laskutetaan kalenterivuosineljänneksittäin kunkin laskutusjakson ensimmäisenä päivänä. Kesken kalenterivuosineljänneksen tilatut palvelut veloitetaan tilauspäivästä kuluvan kalenterivuosineljänneksen loppuun.


Sanomaliikenteen osalta laskutusjakso on kuukausi. Palvelut laskutetaan kunkin laskutusjakson viimeisenä päivänä.


For the document types per messaging partners, the invoicing period is a calendar quarter. The services are invoiced quarterly on the first day of each invoicing period. New services added mid-calendar quarter are charged from the order date to the end of the ongoing calendar quarter.


For the messaging volume the invoicing period is a calendar month. The service is invoiced on the last day of each invoicing period.


Irtisanominen/Termination


120 päivää ennen kuluvan tilausjakson päättymistä joko kaikkien tai yksittäisten palveluiden osalta. Jos asiakas irtisanoo tilauksen, ei asiakas voi enää käyttää palvelua.


120 days before the end of the ongoing order period for either the whole order or for individual services. If the customer terminates the order, the customer cannot use the service anymore.