Tilausehdot: Project Work


Asiakkaalle toimitettavaa projektiluontoista palvelua kutsutaan Projektityöksi. Asiakkaan pyynnöstä, Profiz voi antaa työarvion ja tarjouksen Projektityöstä tai Projektityön osasta. Projektityön työarviot ja näihin liittyvät tarjoukset ovat aina suuntaa antavia ja Profiz laskuttaa työsuoritukset toteuman mukaan. Toteumaan lasketaan kaikki asiakkaan tilaamaan ja Profizin toimittamaan palveluun liittyvät työsuoritukset kuten Projektityön määrittely, Projektityön toteutuksen suunnittelu, Projektityön työarvioiden tekeminen, Projektityön aikataulutus, Projektityön toteutus, Profizin sisäinen viestintä ja kommunikointi Projektityöhön liittyen, kommunikointi asiakkaan kanssa Projektityöhön liittyen, raportointi asiakkaalle Projektityön etenemisestä ja käytetystä ajasta, Projektityön dokumentointi ja muut vastaavat työsuoritteet Projektityöhön liittyen.


Mikäli Projektityön toteutusta tehdessä ilmenee tekijöitä, joita asiakas ei ole etukäteen osannut tai huomannut kommunikoida Profizille tai joita Profizin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Projektityön toteutusta suunnitellessa ja jotka nostavat toteutuksen työmäärän merkittävästi yli arvioidun, Profiz ilmoittaa tästä asiakkaalle viipymättä asian tultua ilmi. Tällöin Profiz ja asiakas neuvottelevat uudelleen Projektityön loppuunsaattamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Kaikissa tapauksissa Profiz pidättää kuitenkin itsellään oikeuden veloittaa asiakasta siihen mennessä käytetystä ajasta.


Lisäksi jos asiakas tahtoo jostakin muusta Profizista riippumattomasta syystä muuttaa Projektityön määrittelyä tai alkuperäistä toteutussuunnitelmaa merkittävästi tai haluaa keskeyttää Projektityön toteutuksen, Profiz pidättää itsellään oikeuden veloittaa asiakasta siihen mennessä käytetystä ajasta ja muuttuneen määrittelyn tai toteutussuunnitelman tapauksessa antaa uusi työarvio.


SAP B1 Custom SW & Integrations Developmentin osalta toteutetuista asiakaskohtaisista mukautuksista, räätälöinneistä ja liittymistä veloitetaan aina vuosittaista 10-25% ylläpitomaksua toteutuksen arvosta. Edellä mainitusta ylläpidosta ja tuesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.