Hinnoitteluperuste/Basis of pricing


Profizin hinnasto

Profiz price list


Laskutettavan määrän peruste/Basis of invoiced amount


Käytetty aika

Time spent


Tilauksen alkaminen/Order start date


Tilauspäivä

Order date


Tilausjakso/Order period


Asiakkaan kanssa sovittu ajanjakso

The period agreed on with the customer


Laskutus/Invoicing


Laskutusjakso on asiakkaasta ja työn laajuudesta riippuen yhdestä kalenterikuukaudesta kalenterivuoteen. Palvelut laskutetaan kunkin laskutusjakson viimeisenä päivänä.

The invoicing period varies from a calendar month to a calendar year depending on the customer and the scope of the work. The service is invoiced on the last day of each invoicing period.


Irtisanominen/Termination


Irtisanominen astuu voimaan välittömästi, kun Profiz on kirjallisesti kuitannut asiakkaan pyynnön työn keskeyttämisestä.

Termination is effective immediately, once Profiz has confirmed in written receipt of customer’s request to discontinue the work.