Hinnoitteluperuste/Basis of pricing


Profizin hinnasto

Profiz price list


Laskutettavan määrän peruste/Basis of invoiced amount


SAP B1 käyttöoikeuksien määrä

Number of SAP B1 rights of use


Tilauksen alkaminen/Order start date


Tilauspäivä

Order date


Tilausjakso/Order period


Ikuinen

Perpetual


Laskutus/Invoicing


Tilaus laskutetaan kokonaisuudessaan tilauspäivänä.

The order is invoiced in its entirety on the order date.


Irtisanominen/Termination


Irtisanominen SAP End User License Agreementin mukaisesti

Termination according to SAP End User Agreement