Tilausehdot: Third party applications related to SAP B1


Profizin oma lisäsovellus SAP Business Oneen, joka toimii Frends-integraatioalustalla (Frends) nk. prosessina. Finvoice-prosessi käyttää SAP Business Onen Service Layer -rajapintaa, jonka avulla se noutaa asiakkaan määrittämänä ajankohtana (tyypillisesti esim. kerran päivässä tiettyyn kellonaikaan), B1:sta listan laskuista sekä hyvityksistä, joista Finvoice 3.0 -standardin mukaiset aineistot siirtyvät suoraan loppuasiakkaalle operaattoriyhteistyökumppanimme Maventan alustapalvelun kautta. Maventan palvelu toimittaa laskut suoraan vastaanottajille joko Finvoice-muotoisina sähköisinä laskuina, sähköpostilla PDF-muodossa tai tulostuspalvelun kautta paperisina laskuina. 


Finvoice-skenaario on standardoitu ratkaisu, mikä tarkoittaa, että asiakas ei voi itse vaikuttaa siihen, mitkä SAP B1 -tietokannan kentät ovat mapattuna Finvoice-standardin kenttiin, vaan kaikilla yrityksillä mappaukset ovat samat. 


Finvoice for SAP B1, Public Cloud and Supported by Partner on yrityskantakohtainen sovelluksen käyttöoikeus, joka oikeuttaa sovelluksen käyttöön yrityksen kaikki SAP B1 -käyttäjät, joilla on voimassa oleva SAP Business One Cloud User, Public Cloud and Supported by Partner tai SAP B1 Public Cloud and Partner Support sekä SAP B1 Maintenance  -tilaus. Käyttöoikeuden lisäksi palvelu kattaa versiopäivitykset automaattisesti uusien versioiden julkaisujen yhteydessä automaattisesti uusien versioiden julkaisujen yhteydessä sekä itsepalvelutuen Profizin asiakasportaalin kautta. Palvelu ei kata henkilökohtaista tukipalvelua (sähköposti/tiketöintijärjestelmä) käyttäjille.


Käyttäjätuki


Käyttäjätuki sisältää:


  • 24/7 itsepalvelutuen Profizin asiakasportaalin kautta


24/7 käytettävissä olevasta Profizin asiakasportaalista käyttäjät löytävät sovellukseen liittyvän dokumentaation kattaen mm. koulutusmateriaalit, FAQ artikkelit ja tietoa ohjelmiston eri versioista.


Käyttäjätukeen ei kuulu henkilökohtaista tukipalvelua, jolla tarkoitetaan sovelluksen käyttäjien käytön opastamista, tukea sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisua (best effort) etänä Profizin tiketöintijärjestelmän kautta. Sovellukseen liittyvää henkilökohtaista käyttäjätukea tarjotaan kuitenkin erillisveloitettavana palveluna arkipäivinä klo 8-16 poislukien mahdolliset erikseen ilmoitetut loma-ajat ja huoltokatkot, jolloin Profizin tukipalvelu on suljettu. Tukipyynnöt ja ilmoitukset ongelmatilanteista tulee ilmoittaa Profizin tiketöintijärjestelmän kautta ja viestiin on liitettävä ongelman kuvauksen kannalta olennaiset tiedot kuten ruutukaappaukset, tapahtumalokit, kuvat, videot tai muut Profizin erikseen pyytämät tarkemmat tiedot.


Käyttäjätuen rajaukset


Jotta yritys on oikeutettu sovelluksen käyttäjätukeen, tulee yrityksellä olla sopimus sähköisten laskujen toimittamisesta joko palvelun osana Maventan kautta tai erikseen yhteistyöoperaattorimme OWS Finland Oy:n kanssa. Jos asiakas käyttää jotakin muuta operaattoria kuin palvelun alla suoraan toimivaa Maventaa tai yhteistyöoperaattoriamme OWS:ää, Profiz ei vastaa aineiston sopivuudesta operaattorille. 


Käyttäjätuki ei kata asiakaskohtaisia SAP B1 -tietokannan kenttien mappauksia Finvoice-standardiin, joita Profiz ei toteuta tällä hetkellä lainkaan.


Käyttäjätuki ei kata asiakkaan omaan paikalliseen tai kolmannen osapuolen tarjoamaan palvelinympäristöön, verkkoympäristööön tai työasemiin liittyvien ongelmien selvitystä tai tukea eikä näihin liittyviä ohjelmisto- tai muita asennustöitä tai asennustöiden tukemista. Profiz katsoo näiden kuuluvan asiakkaan oman IT:n tai ulkoistetun IT-kumppanin vastuulle.


Sovelluksen käyttäjätuki ei kata käyttäjätukea SAP Business One -järjestelmälle.


Tukipyyntöjen käsittelyn SLA


Tukipyynnöt ja ilmoitukset ongelmatilanteista tulee ilmoittaa Profizin tiketöintijärjestelmän kautta ja viestiin on liitettävä ongelman kuvauksen kannalta olennaiset tiedot kuten ruutukaappaukset, tapahtumalokit, kuvat, videot tai muut Profizin erikseen pyytämät tarkemmat tiedot.


Tukipyyntöjen käsittelyn priorisointi noudattaa seuraavaa alla olevaa luokitusta. Profiz pidättää itsellään oikeuden määritellä luokitus asiakkaan raportoimalle tukipyynnölle sekä tarvittaessa muuttaa tätä luokitusta alla oleviin kriteereihin perustuen.


Erittäin korkea

Ongelmatilanne estää sovelluksen käyttämisen kokonaan.


Korkea

Ongelmatilanne aiheuttaa merkittävää haittaa sovelluksen käyttämisessä, mutta ei kuitenkaan estä koko järjestelmän käyttöä tai ongelma voidaan kiertää.


Kohtalainen

Ongelmatilanne, joka vaikuttaa sovelluksen tietyn toiminnallisuuden tai ominaisuuden käyttämiseen, mutta ei estä koko toiminnallisuuden tai ominaisuuden käyttämistä.


Matala

Ongelmatilanne ei estä sovelluksen tietyn toiminnallisuuden tai ominaisuuden käyttämistä, mutta voi haitata käytettävyyttä.


Profiz noudattaa alla kuvattuja aikarajoja virhetilanteiden käsittelyssä. Aikamääreet lasketaan Profizin palveluaikojen puitteissa. Profizin päivystys palvelee arkipäivinä klo 8-16 poislukien mahdolliset erikseen ilmoitetut loma-ajat ja huoltokatkot, jolloin Profizin tukipalvelu on suljettu. Ennalta ilmoitettujen palvelukatkojen aikana Profiz järjestää tarvittavan puhelinpäivystyksen hätätilanteita varten.

 

Luokittelu

Vakavuus

Reagointi (Ensimmäinen vastaus)

Tavoite ratkaisuajalle (best effort

Erittäin korkea

Hätätilanne

1 tunti

1 päivä

Korkea

Kriittinen

4 tuntia

5 päivää

Kohtalainen

Ei kriittinen

1 päivä

10 päivää

Matala

Vähäinen

2 päivää

30 päivää