Tilausehdot: Third party applications related to SAP B1


Procurement on Profizin oma, SAP Business Oneen liittyvä erillinen sovellus laskujen kierrätystä varten. Procurement User, Private Environment on käyttäjäkohtainen Procurement sovelluksen käyttöoikeus asiakkaan SAP B1 -käyttäjille. Se oikeuttaa Procurement sovelluksen käyttöön SAP B1 -käyttäjän, jolla on voimassa oleva SAP B1 Maintenance  -tilaus. Procurementin käyttöoikeus sisältää:


  • Procurement sovelluksen käyttöoikeuden/lisenssin
  • 24/7 itsepalvelutuen Profizin asiakasportaalin kautta


Procurement sovelluksen kautta tapahtuva SAP B1:n epäsuora käyttö tulee olla lisensoitu SAP B1 -käyttöoikeuden kautta (=voimassa oleva SAP B1 Maintenance  -tilaus). Procurementin kaikki käyttö (järjestelmään kirjautuminen, laskujen katselu, laskujen hyväksyminen jne.) edellyttää käyttäjäkohtaista käyttöoikeutta. Käyttöoikeutta ei voi tilapäisesti siirtää käyttäjältä toiselle, vaan jokaisella käyttäjällä tulee olla oma käyttöoikeutensa.


Käyttäjätuki


Käyttäjätuki sisältää:


  • 24/7 itsepalvelutuen Profizin asiakasportaalin kautta


24/7 käytettävissä olevasta Profizin asiakasportaalista käyttäjät löytävät Procurementtiin liittyvän dokumentaation kattaen mm. koulutusmateriaalit, FAQ artikkelit ja tietoa ohjelmiston eri versioista.


Käyttäjätukeen ei kuulu henkilökohtaista tukipalvelua, jolla tarkoitetaan sovelluksen käyttäjien käytön opastamista, tukea sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisua (best effort) etänä Profizin tiketöintijärjestelmän kautta. Sovellukseen liittyvää henkilökohtaista käyttäjätukea tarjotaan kuitenkin erillisveloitettavana palveluna arkipäivinä klo 8-16 poislukien mahdolliset erikseen ilmoitetut loma-ajat ja huoltokatkot, jolloin Profizin tukipalvelu on suljettu. Tukipyynnöt ja ilmoitukset ongelmatilanteista tulee ilmoittaa Profizin tiketöintijärjestelmän kautta ja viestiin on liitettävä ongelman kuvauksen kannalta olennaiset tiedot kuten ruutukaappaukset, tapahtumalokit, kuvat, videot tai muut Profizin erikseen pyytämät tarkemmat tiedot. 


Käyttäjätuen rajaukset


Erillisveloitettavana palveluna tarjottava käyttäjätuki ei kata asiakkaan omaan paikalliseen tai kolmannen osapuolen tarjoamaan palvelinympäristöön, verkkoympäristööön tai työasemiin liittyvien ongelmien selvitystä tai tukea eikä näihin liittyviä ohjelmisto- tai muita asennustöitä tai asennustöiden tukemista. Profiz katsoo näiden kuuluvan asiakkaan oman IT:n tai ulkoistetun IT-kumppanin vastuulle.


Procurement käyttäjätuki ei kata käyttäjätukea SAP Business One -järjestelmälle.


Tukipyyntöjen käsittelyn SLA


Tukipyynnöt ja ilmoitukset ongelmatilanteista tulee ilmoittaa Profizin tiketöintijärjestelmän kautta ja viestiin on liitettävä ongelman kuvauksen kannalta olennaiset tiedot kuten ruutukaappaukset, tapahtumalokit, kuvat, videot tai muut Profizin erikseen pyytämät tarkemmat tiedot.


Tukipyyntöjen käsittelyn priorisointi noudattaa seuraavaa alla olevaa luokitusta. Profiz pidättää itsellään oikeuden määritellä luokitus asiakkaan raportoimalle tukipyynnölle sekä tarvittaessa muuttaa tätä luokitusta alla oleviin kriteereihin perustuen.


Erittäin korkea

Ongelmatilanne estää sovelluksen käyttämisen kokonaan.


Korkea

Ongelmatilanne aiheuttaa merkittävää haittaa sovelluksen käyttämisessä, mutta ei kuitenkaan estä koko järjestelmän käyttöä tai ongelma voidaan kiertää.


Kohtalainen

Ongelmatilanne, joka vaikuttaa sovelluksen tietyn toiminnallisuuden tai ominaisuuden käyttämiseen, mutta ei estä koko toiminnallisuuden tai ominaisuuden käyttämistä.


Matala

Ongelmatilanne ei estä sovelluksen tietyn toiminnallisuuden tai ominaisuuden käyttämistä, mutta voi haitata käytettävyyttä.


Profiz noudattaa alla kuvattuja aikarajoja virhetilanteiden käsittelyssä. Aikamääreet lasketaan Profizin palveluaikojen puitteissa. Profizin päivystys palvelee arkipäivinä klo 8-16 poislukien mahdolliset erikseen ilmoitetut loma-ajat ja huoltokatkot, jolloin Profizin tukipalvelu on suljettu. Ennalta ilmoitettujen palvelukatkojen aikana Profiz järjestää tarvittavan puhelinpäivystyksen hätätilanteita varten.

 

Luokittelu

Vakavuus

Reagointi (Ensimmäinen vastaus)

Tavoite ratkaisuajalle (best effort

Erittäin korkea

Hätätilanne

1 tunti

1 päivä

Korkea

Kriittinen

4 tuntia

5 päivää

Kohtalainen

Ei kriittinen

1 päivä

10 päivää

Matala

Vähäinen

2 päivää

30 päivää