Tilausehdot: SAP Business One Cloud Licenses


SAP B1 Cloud License oikeuttaa tilaajan käyttämään SAP Business One -ohjelmistoa joko suoraan SAP Business One -ohjelmiston käyttöliittymän tai epäsuorasti kolmannen osapuolen sovelluksen kautta tilauksessa mainitun käyttäjätyypin ja kyseiseen lisenssiin liittyvien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti niin kauan kun asiakkaan SAP B1 Cloud License -tilaus on voimassa ja asiakkaan SAP B1 -ympäristö on SAP B1 -partnerin hallinnassa. SAP B1 Cloud License ei siirrä lisenssin omistusta asiakkaalle. Tilauksen katkaiseminen tarkoittaa, että asiakas ei voi enää käyttää SAP Business One -ohjelmistoa kyseisen käyttäjätyypin osalta. Selvyyden vuoksi, yksittäisen SAP B1 Cloud Licence -tilauksen katkaiseminen ei katkaise käyttöoikeutta asiakkaan tilaamien muiden SAP B1 Cloud Licenses osalta.


SAP B1 Cloud License oikeuttaa asiakkaan SAP:n epäsuoraan tukeen SAP B1 -ohjelmiston osalta.